GTranslate

daenfifrdeitnoptessv

Login Form

alt

Kitesurf instruktøruddannelsen, Kitesurf diplom og Certificerede Kiteskoler, er tre forskellige ting der supplerer hinanden og frivillige tilbud

I forbindelse med den nye danske Kitesurf instruktør uddannelse er der dukket nogle spørgsmål op som vi her vil prøve gøre vores bedste for at svare på.

Det er vigtigt for os at understrege at der er tale om et tilbud på lige fod med andre uddannelser, og at vi håber at du vil tage tiden til at læse denne artikel og yderlig information på Dansk Sejlunions hjemmeside 

Tilblivelsen af uddannelsen

Hvis man søger blandt KBDK’s forskellige artikler vil man se, at det længe har været et ønske at lave en dansk kitesurf instruktøruddannelse. I årsberetningen for 2008 kan det ses, at uddannelsen er under udarbejdelse. Ønsket om at skabe en uddannelse bunder helt grundlæggende i ønsket om, at kunne tilbyde et dansk alternativ til de udenlandske instruktør uddannelser, og der igennem kunne tilføje nyttig viden der er aktuelt for kitesurfing i Danmark.

I forbindelse med KBDK’s medlemskab af Dansk Sejlunion (DS) kom det frem at DS også havde et ønske om at gøre en indsats inden for kitesurfing. Sammen kom man frem til, at ingen hver for sig kunne løfte opgaven alene, og sammen ville det være muligt.

I månederne længe inden arbejdet startede op, blev der annonceret efter folk, der ville arbejde og deltage i projektet. Nogle af deltagerne i arbejdsgruppen meldt sig frivilligt, og en masse andre blev spurgt i bestræbelsen på, at lave en kompetent og alsidig gruppe. Målet var at skabe en gruppe af folk der havde tiden, evnerne, viden, know-how, erfaring, relevant uddannelse og som geografisk fordelt i Danmark. En arbejdsgruppe af frivillige folk blev så gradvis dannet ( Rasmus Salomon, Rasmus KK , Andre Steffensen, Toke Breer, Hans Rickard Lindborg, Anders Borg,Thomas Lucas og Lars Dam (Lars47)) og  sammen med bl.a.  breddekonsulenten fra DS arbejder man så videre med indholdet.

At lave en uddannelse er en proces, hvor man løbene har opmærksomhed og fokus på forskellige delelementer, dette gælder såvel tilblivelsen og efter. Det første store skridt har været, at lave uddannelsen og kunne tilbyde den. Dette er nu nået med de to første kurser i marts og april. I forbindelse med de enkle kurser, vil man løbende evaluere indhold, form, erfaringer osv. og så bruge denne viden på de efterfølgende kurser.

I forbindelse med tilblivelsen af kitesurf instruktøruddannelsen er Kitesurf diplomet og Certificerede Kiteskoler kommet til, som ting man er blevet opmærksom på, at man deraf også måtte forholde sig til.

Kitesurf instruktøruddannelsen

I forbindelse med den nuværende uddannelse har kunststykket været at vælge, hvad der skulle med, hvilke krav man kunne stille og hvordan det bygges op mm.

Kurset henvender sig til personer fra 18 år og opefter. Personer der mester en række definerede færdigheder i kitesurfing. Formålet med Kitesurf Instruktørkurset er, at deltagerne bliver i stand til at varetage instruktion af nybegyndere, begyndere og lettere øvede i kitesurfing med fokus på underviserens kompetencer i undervisning og på deltagerens egne basisfærdigheder.

Kort fortalt er den opbygget over et 2 dages kursus, bestående af en blanding af teori, refleksion over cases og øvelser, som omhandler pædagogik og didaktik i forbindelse med undervisning i kitesurfing. Fokus ligger på hensigtsmæssig undervisning af nye udøvere i sporten ud fra emnerne ”sikkerhed”, ”vejr og vind”, ”trim og teknik”. Yderligt undervises der i hvordan man ruster nye udøvere i kitesurfing til at blive selvhjulpne på en sikkerhedsmæssigt, organiseret og forsvarlig måde.

Målet er at beståede kursister har værktøjerne og viden til, at undervise andre i kitesurfing, så de mester de grundlæggende færdigheder defineret i  ”Kitesurfer 1 diplomet". Derudover at de som kitesurf instruktør har viden m.m. til vurdere, hvornår den enkle kursist mester færdighederne til at modtage "Kitesurf 1 diplomet".

Det anbefales at alle der kaster sig ud at undervise andre i kitesurfing, som tillæg til Instruktøruddannelsen, tager et førstehjælp kursus og regelmæssigt fornyer sit førstehjælpskursus.

Kitesurf diplomet

Baggrund

Gennem de seneste år har kitesurfing som idræt haft en jævn tilgang af nye udøvere, og betegnes efterhånden som en mainstream idræt. I takt med denne tilgang er behovet for fokus på sikkerhed øget. Herfra udspringer ønsket om, at KBDK hjælper med, at sikre at nybegyndere i sporten opnår et minimum af grundfærdigheder. Dette er af afgørende sikkerhedsmæssig betydning for både begynderne og deres omgivelser. 

Målsætninger

Indledningsvis tog vi i KBDK stilling til de uddannelser, som allerede var på markedet. Idet flere af os allerede have IKO-uddannelsen, var det naturligt at se nærmere på den. Relativt hurtigt vurderede vi, at der var for store minusser ved IKO.

Derfor besluttede vi at lave to ting:

Mål nr. 1 Minimumsanbefalinger til et kursus for nybegyndere.

Mål nr. 2 lave en god instruktøruddannelse.

Det 1. mål, listen med minimumsanbefalinger til et kursus, som skal være tilgængelig for alle var af oplysningsmæssig karakter. På listen skal man se, hvad man kan forvente af et godt kitekursus. Her er dermed tale om et frit tilgængeligt værktøj, der giver nybegyndere nogle standardkriterier, som de kan tjekke om deres kursus ud fra.

På den måde kan en kommende kursist anvende listen til en forventningsafstemning med sin kommende instruktør. Efter endt kursus kan eleven se listen igennem, og hvis der er alt for mange ting fra listen som der ikke er blevet undervist i, kan eleven med listen gå tilbage til sin instruktør og høre om hvorfor at det er tilfældet.

Rammesætning for et begynder-kitekursus

For at sikre at projektet bliver en succes brugte vi i KBDK meget tid på, at vurdere den tidsmæssige ramme for et begynderkursus. Vi er enige om, at hvis er muligt, at få alle kommende kitesurfere til at tage et kursus, som varede flere dage ville det klart være at fortrække. Vi frygter dog, at folk fravælger et kursus, hvis det bliver alt for tidskrævende og dermed dyrt.

Da kitesurfing for alvor indtog Danmark tilbage i år 2000 købte folk bare en kite og kastede sig ud i sporten uden videre introduktion. Der var selvfølgeligt kitekurser, som man kunne tage hvis man ville. Men der var ingen som så skævt til at man selv gav det en chance. Med tiden blev vi klogere, og nu rådes alle til at tage et kursus. Vi er bange for at stoppe denne udvikling og i værste tilfælde få den til at gå tilbage, hvis vi anbefaler alle at tage kursus, som varer flere dage.

Derfor endte vi med følgende mål: Vi ville lave det bedst mulige kitekursus, som skal kunne gennemføres på en dag. Vi vurderer, at dette er tilstrækkeligt til, at sikre at begynderen efterfølgende sikkert kan begive sig ud på kitesurfing på egen hånd. Vi er selvfølgelig klar over, at det er et gennemsnit, da man aldrig kan lave en standard, som tager hensyn til alle læringsbehov.

Processen

De, som har fulgt med i dette forløb, har set, at uddannelsen har været undervejs længe. Grunden til at den har trukket så meget ud, er at vi har ventet på at alt skulle falde på plads. Arbejdet blev startet af Rasmus KK, som har lavet de indledende udkast til projektet. Vi blev i sensommeren kontaktet af Dansk Sejlunion, som ville høre nærmere omkring uddannelse, og havde set materialet, som lå på kbdk.dk omkring uddannelsen. De ville gå ind i projektet ved at afsætte ressourcer og sætte en konsulent på sagen, som kunne følge den til dørs. Herefter blev der nedsat en arbejdsgruppe af erfarne instruktører, der i samråd med en DS-konsulent kunne debattere alle elementer i udkastet. Dette ville optimere både forløbet og produktet. I processen har der været et stort fokus på ikke blot at indgå hurtige forhandlinger og kompromisser for at lette processen, men i stedet at diskutere sig til enighed.

Resultatet

Resultatet af KBDK’s projekt for at sikre kitesurferes sikkerhed er for det første diplomet, som lister op, hvad vi synes et godt begynderkursus bør indeholde. Dette mener vi i sig selv kan være en stor hjælp til kommende udøvere, idet det samtidigt kan fungere som minimumsanbefalinger.

At vi via DS har fået muligheden for at lave en godkendt uddannelse som underviser ud fra diplomet, synes vi bare er rigtigt fedt. Uddannelsen er tilpasset så den passer i Dansk Sejlunions øvrige uddannelsesprogram, som også rummer sejlads- og windsurfuddannelser. Uddannelsen giver instruktører muligheden for at lære om og reflektere over pædagogik og didaktik i forbindelse med deres undervisning. Samtidigt muliggør det, at begyndere ikke blot må prøve lykken når de vælger instruktør, men kan vælge en der er vurderet af en ekstern instans.

Certificerede Kiteskoler 

At blive certificeret kiteskole er et tilbud til alle kiteskoler. En certificering af en kiteskole har en varighed på 1 år af gangen, hvilket fremgår af en kontrakt mellem den certificerede kiteskole og Dansk Sejlunion. DS Certificerede Kiteskoler har tilgang og brugsret til diplomer og undervisning materiale. En forudsætning er, at alle instruktører på kiteskolen, som varetager praktisk instruktion og udstedelse af "DS Kitesurfer diplomer", skal have bestået den teoretiske og praktiske del af Dansk Sejlunions ”Kitesurf instruktør” kursus

Dansk Sejlunion (DS) varetager kontakten, dialog og certificeringen af kiteskoler. Kiteboarding Danmark (KBDK) er her udelukkende sparringspartner for DS, og formidler for KBDK´s medlemmer.

Dansk Sejlunion er den nationale organisation for al fritidssejlads i Danmark med knap 63.000 medlemmer og 284 klubber, herunder Kiteboarding Danmark.

Dansk Sejlunion har en demokratisk valgt frivillig bestyrelse og har desuden har en række ansatte sekretariatsmedarbejdere. Krone for krone bliver al økonomi investeret i arbejdet for sejlsport, hvilket fremgår af Dansk Sejlunions åbne regnskab.

For artikkel med fuld linking og baggrundsmateriale se www.kbdk.dk