Udskriv
Kategori: Uncategorised
Visninger: 9364

REGLER FOR BRUG AF KITESURFEREN.DK FORUM (17 maj 2009)


§ 1. FORMÅL
Formålet med dette forum er at skabe et samlingssted for kitesurfere, hvor det blandt andet er mulighed for at diskutere nyheder samt dele tips og tricks med de øvrige brugere.

§ 2. BRUGERPROFIL
Kun personer, der har oprettet en brugerprofil, kan skrive indlæg på kitesurferen.dk - dette gælder såvel oprettelse som besvarelser af indlæg. Gæster har mulighed for at læse allerede skrevne indlæg.

Alle, der ikke af andre årsager er udelukket/blokeret fra brug af kitesurferen.dk, kan gratis oprette en brugerprofil.

§ 3. BRUGERNAVN & AVATAR
Brugerprofilens navn (brugernavn) må ikke indeholde ord som "Gæst", "Admin", "Mod" eller lignende. Heller ikke variationer af disse ord er tilladt, for eksempel "Admlnlstrator" og "M0derat0r".

Brugeren må med sit valg af brugernavn og avatar ikke udgive sig for at være en anden person, end den han er, eller foregive et tilhørsforhold til en bestemt virksomhed eller foreninger, når vedkommende bruger ikke har kompetence til at udtale sig på den pågældende persons eller sammenslutnings vegne. Vi accepterer ikke avatarer som reklamerer for firmaer som ikke samarbejder med kitesurferen.dk

§ 4. SPROG & OMGANGSTONE

Indlæg skal til enhver tid overholde gældende dansk lov - herunder blandt andet Straffelovens regler om injurier. Det er ikke tilladt at opfordre eller vejlede om ting der er strafbare.

Hetz og tilsvining af andre personer, eller firmaer er ikke tilladt. Der skal udvises almindelig høflighed og respekt for de øvrige brugere og deres holdninger. I vurderingen af materiale, for eksempel hjemmesider eller artikler, må brugeren benytte det sprog, som han finder nødvendigt, så længe ytringen ikke er personligt stødende for andre, herunder materialets ophavsmand. Overtrædelse af ovenstående kan i særligt grove tilfælde medføre blokering af en brugers IP-adresse.

Det kan have store konsekvenser for personer og virksomheder, at blive hængt ud på nettet som lovovertrædere eller lignende udtalelser. Det er aldrig tilladt at offentliggøre data om en person, således at personen kan identificeres, uden personens samtykke. Erhvervsdrivende må kun identificeres og hænges ud i forummet, såfremt dansk lovgivning er overtrådt.

Det kan ved henvendelse til kitesurferen.dk afklares hvorvidt en konkret situation berettiger til, at virksomhedens navn offentliggøres. Spørgsmålet skal afklares inden offentliggørelse.

Brugeren skal i formuleringen af sine indlæg være opmærksom på, at skriftsprog altid virker "hårdere" end talesprog, og det er derfor tilrådeligt at anvende smilies, særligt når man kritiserer andre.

§ 5. HYPERLINKS

Der må ikke linkes til sider, der er i strid med dette regelsæt eller den øvrige danske lovgivning.

Det er kun tilladt at linke til andre hjemmesider, når brugeren har sikret sig, at de pågældende sider på ingen måde installerer spyware, adware, malware, virus eller lignende hos brugere, der følger linket.

Det er ikke tilladt at linke til sider med et pornografisk eller erotisk indhold.

Links kan uden forudgående varsel fjernes af kitesurferen.dk.


§ 6. SIGNATUR
Brugerprofilens signatur har til formål at give andre mere information om brugeren eller give profilen et personligt præg.

Der må ikke benyttes skrift større end svarende til størrelse 12.

Signaturen må maksimalt fylde 250 tegn ialt fordelt på maksimalt 4 linier (ved 1024 x 768)

Signaturen må ikke indeholde billeder.

Signaturen må ikke indeholde hyperlinks til sider der ikke er en del af kitesurferen.dk’s samarbejdspartnere

Såfremt en brugers signatur skønnes stærkt upassende, kan denne fjernes af kitesurferen.dk.

Overtrædelser af reglerne for signatur kan medføre blokering af bruger/IP


§ 7. KÆDEBREVE OG SPAM
Kædebreve over PB (private beskeder) medfører bortvisning.

Spam af forummet medfører advarsel eventuelt med bortvisning til følge.

Det er ved Dansk Lovgivning forbudt at kontakte brugere af kitesurfeen igennem BOARDET med tilbud og reklamer, med mindre brugere har bedt om dette.


§ 8. MODERERING & BORTVISNING
Administrator og moderatorerne kan til enhver tid redigere eller slette indlæg, hvis brugeren ikke overholder nærværende regelsæt, eller hvis det konkrete indlæg findes upassende.

Brugere kan uden varsel udelukkes fra forummet hvis reglerne ikke overholdes. Derudover kan brugerens adgang til kitesurferen.dk’s forum forhindres ved at hans IP-adresse blokeres. Deler flere personer den samme IP-adresse, som det for eksempel kan være tilfældet på kollegier eller ved anvendelsen af flydende IP-adresse, mister disse øvrige personer også adgang til kitesurferen.dk.

Når kitesurferen.dk redigerer i et indlæg, skal den pågældende administrator lave en bemærkning i indlægget om, at der er foretaget redigering og hvorfor.


§ 9. REKLAMER

Der accepteres ikke reklamer i forummet i nogen form. Overtrædelse af forbuddet kan resultere i advarsler og øjeblikkelig bortvisning og blokering af IP-adressen. Forhandlere/teamsejlere for firmaer som annoncerer på kitesurferen.dk kan benytter forhandlerforum (nyheder fra forhandlere) til at formidle nyheder og info om diverse produkter.

Idet der fortages et skøn i den konkrete situation, kan man opleve forskelsbehandling. Der tages således lettere på brugere, der et par gange vælger at poste links til sin egen hjemmeside, hvorimod der slås hårdt og konsekvent ned på firmaer der spammer forummet med "KØB DIT ELLER DAT AF MIG". Vi henviser i øvrigt til vores køb/salgs forum, som frit kan benyttes til al PRIVAT salg kitesurferen.dk´s brugere imellem eller af kitesurferen.dk´s annoncører.


§ 10. FLYTNING AF INDLÆG OG TRÅDE
kitesurferen.dk kan til enhver tid flytte tråde og indlæg til et andet subforum, hvis de skønnes mere relevante dér.


§ 11. ADGANG TIL FEATURES
kitesurferen.dk kan uden varsel fjerne eksisterende features eller oprette nye.


§ 13. RETTIGHEDER OG AFGØRELSER
Administrator og moderatorerne påser, at dette regelsæt overholdes. Deres afgørelse skal altid begrundes, og det skal specifikt angives hvilke regler der er blevet overtrådt.

kitesurferen.dk er forummets øverste myndighed. Klager over trufne afgørelser eller over moderatorer skal tilstiles administrator i PB.

Afgørelser diskuteres kun mellem kitesurferen.dk og den eller de involverede brugere, Diskussionen foretages aldrig i den offentlige del af forummet.

§ 14. ÆNDRING AF REGLER

Nærværende regelsæt kan ændres uden varsel af administrator. Det til enhver tid gældende regelsæt offentliggøres i "Regler "

mvh Team Kitesurferen.dk